Sakramenty

CHRZEST  ŚWIĘTY

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem. Czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi i włącza nas do wspólnoty Kościoła.

Do sakramentu Chrztu Świętego zapisujemy dziecko 2 tygodnie przed datą Chrztu.

Rodzicem chrzestnym może być osoba:

 • wierząca i praktykująca,
 • po Sakramencie Bierzmowania,
 • nie mająca przeszkód do korzystania w Kościele z Sakramentów Św. (nie może być po rozwodzie, lub żyć w związku bez sakramentu małżeństwa)

Dokumenty:

 • odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
  Jeśli dziecko urodziło się poza granicami kraju – przetłumaczony akt.
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców
 • dane rodziców chrzestnych /imię, nazwisko, adres/
 • rodzic chrzestny ze swojej parafii obecnego zamieszkania ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie parafii o możności bycia chrzestnym przy Sakramencie Chrztu Świętego

Zapisu dziecka dokonują rodzice w kancelarii parafialnej w godzinach jej otwarcia.

 

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA

Formalności przedślubne, które należy załatwić przed planowanym ślubem:

 1. Ślub i formalności przedślubne należy załatwić w parafii narzeczonej lub narzeczonego około trzy miesiące przed planowanym ślubem.
  W przypadku, gdy ślub ma się odbyć w innej parafii, należy poprosić o  zgodę z parafii narzeczonej lub narzeczonego na spisanie protokołu przedślubnego i pobłogosławienie małżeństwa
 2. Wymagane dokumenty:
  • Metrykę  chrztu (ważna 6 miesięcy od daty wystawienia, z adnotacją "do ślubu")
  • Świadectwo bierzmowania ( jeśli nie ma o nim adnotacji na metryce chrztu)
  • Jeśli ślub ma być konkordatowy, dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego – jednego z narzeczonych miejsca zamieszkania / jeśli ślub cywilny już był, to należy przedstawić stosowny dokument/.
  • Indeks katechizacji lub ostatnie świadectwo z religii
  • Świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich i rozmowy w poradni rodzinnej
  • Dowody osobiste
  • Dane świadków (w tym dokładny adres zamieszkania)
 3. Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi:
  • pierwsza, zaraz po spisaniu protokołu przedślubmego
  • druga, bezpośrednio przed dniem ślubu
 4. Zapowiedzi – informacja w parafiach narzeczonych, podawana do publicznej wiadomości o zamiarze zawarcia małżeństwa